make a dealz!

Obserwuj nas

Polityka prywatności

 

W Dealz Poland Sp. z o.o. dbamy o zaufanie naszych pracowników i klientów, dlatego traktujemy ochronę danych osobowych jako jeden z priorytetów naszej działalności. Stale rozwijamy naszą sieć sklepów, zyskując coraz więcej klientów oraz nowych kandydatów do pracy, pracowników i partnerów handlowych. Dlatego chcemy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych przez nas przetwarzanych i na bieżąco informujemy o sprawach związanych z przetwarzaniem tych danych. Niniejsza Polityka zawiera informacje dotyczące okoliczności gromadzenia przez nas danych o naszych klientach, przyszłych lub obecnych pracownikach, kontrahentach, czy gościach.
Dowiesz się tutaj jaki jest:

Pamiętaj, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się zawsze z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, zarówno tych krajowych, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

 

Dane osobowe i ich przetwarzanie – wyjaśnienie pojęć:

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają nam na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych i powszechnie dostępnych źródeł, wystarczające do jej ustalenia. Innymi słowy, danymi osobowymi nie są pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. adres zamieszkana. Informacja te będą jednak stanowić dane osobowe wówczas, gdy zostaną zestawione z innymi dodatkowymi informacjami, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby (np. imieniem i nazwiskiem).

Przetwarzanie danych osobowych to wszelkie możliwe czynności wykonywane na danych osobowych niezależnie od tego, czy są dokonywane w sposób zautomatyzowany, czy nie, a więc będzie to np.: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie czy niszczenie danych.

 

Administrator Twoich danych osobowych:

Administratorem danych, które przetwarzamy w opisanych w niniejszej Polityce Prywatności przypadkach, jest Dealz Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60-476) przy ul. Jasielskiej 16A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000692949, NIP 7811953269, REGON 368333630.

 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie poniższych, możliwych przesłanek

  1. Realizacji umowy lub działań podejmowanych przed zawarciem umowy. Oznacza to, że Twoje dane przetwarzane są w niezbędnym zakresie ze względu na fakt, że np. dokonałeś zakupu bądź zamówienia oferowanych przez nas towarów, łączy Cię z nami umowa o pracę, umowa cywilnoprawna lub łączy nas różnego rodzaju umowa handlowa (albo taką umowę zamierzasz z nami zawrzeć).
  2. Obowiązujących przepisów prawa, które wymagają od nas przetwarzania Twoich danych i tak jest np. w sytuacji dokumentowania w określony sposób sprzedaży (np. faktura VAT), gdzie wskazany jest zakres danych, które muszą znajdować się na dokumencie tego typu oraz obligatoryjny czas przechowywania takiego dokumentu.
  3. Udzielenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych w niektórych sytuacjach. Pragniemy Cię zapewnić, że za każdym razem wyraźnie zapytamy Cię o udzielenie takiej zgody w sposób, który pozwoli odróżnić to pytanie od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem tak, aby nie budziło ono żadnych wątpliwości.
  4. Tak zwanego prawnie uzasadnionego interesu administratora, czyli naszego interesu. Takim interesem jest np. podnoszenie jakości obsługi klienta, którą realizujemy na podstawie badań satysfakcji klienta, zapewnienie bezpieczeństwa poprzez monitorowanie terenu sklepów Dealz, czy rozpatrzenie procesu reklamacji. Zawsze jednak dokładamy wszelkich starań, aby przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na Twoją osobę (pozytywny jak i negatywny) tej konkretnej czynności przetwarzania, a także aby przetwarzać dane osobowe tylko i wyłączenie w sytuacjach, w których nadrzędnego charakteru wobec naszych interesów nie będą miały Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności Tobie przysługujące.


Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez Dealz Poland Sp. z o.o. Twoich danych osobowych:

W Dealz Poland Sp. z o.o. dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób, których dane osobowe przetwarzamy i dbamy o realizację praw, które przysługują Ci w ramach przepisów RODO.
Do Twoich praw na mocy przepisów RODO należą:

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze możesz przesłać do nas wiadomość na adres ochronadanych@pl.dealz.eu.
Wszelkie otrzymane od Ciebie pytania zostaną niezwłocznie rozpatrzone. Pamiętaj, że zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Zakres przetwarzania danych osobowych:

Wizyta w Centrali firmy Dealz Poland Sp. z o.o. w Poznaniu.

Kiedy odwiedzasz Centralę naszej firmy, zlokalizowaną w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 16A, możesz zostać poproszony o podanie wymaganych danych osobowych, jednak dzieję się to tylko w sytuacjach, kiedy obowiązujące powszechnie przepisy prawa będą miały zastosowanie.

Wizyta w sklepie Dealz – monitoring wizyjny.

W trakcie wizyty w sklepie Dealz, Twój wizerunek może być rejestrowany przez kamery monitoringu, ponieważ staramy się zapewniać bezpieczeństwo naszym klientom i pracownikom (nasz prawnie uzasadniony interes). Monitoring nagrywa wyłącznie obraz bez rejestracji dźwięku. Dane z monitoringu wizyjnego nie podlegają jakiemukolwiek profilowaniu, jak również nie są poddawane żadnym analizom, w tym w celach marketingowych. Dostęp do nagrań posiada wyłącznie grono naszych zaufanych i upoważnionych pracowników. Czas przechowywania nagrań, o ile nie doszło do incydentu związanego z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, wynosi maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie, nagrania są bezpowrotnie nadpisywane. Nagrania z monitoringu mogą być w prawnie uzasadnionych okolicznościach udostępniane stosownym organom państwowym. Pamiętaj, że miejsca, w których prowadzony jest monitoring wizyjny, są odpowiednio oznakowane za pomocą stosownych znaków graficznych.

Zakupy w sklepie Dealz.

W przypadku zakupu artykułów w sklepie Dealz Twoje dane będą nam potrzebne do wystawienia na Twoją prośbę faktury VAT lub faktury imiennej. Będziesz też poproszony o podanie wymaganych danych w przypadku reklamacji bądź zwrotu towaru. W przypadku sprzedaży alkoholu możemy Cię również poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego Twoją pełnoletniość. 

Formularz kontaktowy na stronie www.dealz.pl

Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego na stronie www.dealz.pl, będziesz poproszony o podanie określonych danych, w szczególności takich jak imię i adres poczty elektronicznej oraz powód kontaktu. Zbierane w ten sposób przez nas dane będą wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (zgłoszenie), które wpłynęło do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego celu.

Dane lokalizacyjne na stronie www.dealz.pl

Jeżeli chcesz znaleźć na naszej stronie internetowej www.dealz.pl najbliżej Ciebie zlokalizowany sklep Dealz możesz skorzystać z wyszukiwarki sklepów, korzystając z geolokalizacji. Wówczas zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych lokalizacyjnych, czyli tzw. danych przestrzennych. Tylko po wyrażeniu takiej zgody, Twoje dane w postaci adresu IP, a niekiedy tzw. plików cookies będą przetwarzane wyłącznie w celu odnalezienia najbliżej Ciebie zlokalizowanego sklepu Dealz.

Newsletter 

Na naszej stronie internetowej www.dealz.pl masz możliwość zapisania się do newslettera i otrzymywania od nas na bieżąco informacji marketingowych (tj. informacji m. in. o nowych produktach i promocjach, jak również o aktualnej ofercie produktowej). Zapisanie się do newslettera wymaga wyrażenia przez Ciebie stosownej zgody, która dotyczyć będzie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w postaci adresu e-mail w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o promocjach i usługach, brak wyrażenia stosownej zgody uniemożliwi nam wysyłanie tego typu informacji.

Dodatkowo pragniemy Cię poinformować, iż Twoje dane mogą być przez nas wykorzystywane w celu profilowania i analizy Twojej aktywności zakupowej w związku z otrzymywanymi informacjami marketingowymi z newslettera, polegającej m. in. na badaniu ilości odwiedzin na stronie internetowej i korzystania z promocji bądź rabatów, na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego celu. Twoje dane będziemy przetwarzać w powyższych celach do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody, wniesienia sprzeciwu bądź usunięcia przez nas danych. Dane mogą być udostępniane m.in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, jak również innymi podmiotom, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi np. wysyłanie w naszym imieniu mailingów bądź przeprowadzanie kampanii SMS-owych, w sytuacji, kiedy podasz swój numer telefonu i wyrazisz zgodę na jego przetwarzanie w celach marketingowych. Operatorem w zakresie przetwarzania danych z newslettera oraz w ramach realizacji celów marketingowych jest na dzień wydania niniejszej Polityki GetResponse S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3. 

Serwis internetowy www.dealz.pl

W celu jak najlepszego funkcjonowania naszego serwisu internetowego, a także aby zaprezentować Ci naszą ofertę w jak największym stopniu dopasowaną do Twoich preferencji i zainteresowań, gromadzimy uzyskane podczas przeglądania przez Ciebie serwisu www.dealz.pl dane, takie jak:

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny. Strona www.dealz.pl wykorzystuje pliki cookies głównie w celu rozpoznawania Twoich osobistych preferencji i zapamiętywania Twoich ostatnich ustawień. Stosowane przez serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie Twojego komputera w czasie kolejnej wizyty w serwisie i ich głównym zadaniem jest ułatwienie korzystania Ci z serwisu. Ułatwienie to polega na tym, że dane zebrane za pośrednictwem cookies łączymy z unikalnym ID Twojego komputera i/lub stworzonym przez Ciebie profilem w naszym serwisie www.dealz.pl. Informujemy, że dane zbierane za pośrednictwem plików cookies wykorzystujemy również w celu prezentowania spersonalizowanych reklam na zewnętrznych stronach internetowych oraz przekazujemy je zewnętrznym partnerom, którzy na nasze zlecenie realizują działania marketingowe z wykorzystaniem różnych platform i narzędzi. Wykorzystują one pliki cookies, sygnały nawigacyjne, unikalne ID komputera i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z naszej strony internetowej i innych miejsc w Internecie oraz używają ich do kierowania spersonalizowanego przekazu marketingowego. Informacje o sposobie i zakresie wykorzystywania danych przez te platformy i narzędzia dostępna jest na ich stronach internetowych, w stworzonych przez nie politykach prywatności. Lista tych platform i narzędzi stale ulega modyfikacjom, a wśród nich można aktualnie wyróżnić:

Pamiętaj o tym, że pliki cookies przetwarzamy wyłącznie za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz wycofać bądź ponownie wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies. W tym celu wystarczy, że dokonasz zmian w ustawieniach swojej przeglądarki. Poniżej znajdują się linki do stosownych instrukcji dla najpopularniejszych przeglądarek:

Jeżeli wyrazisz na to zgodę z poziomu Twojej przeglądarki Twoje dane będą podlegać profilowaniu, również w sposób zautomatyzowany. Szczegółowe zasady działania plików cookies i przetwarzania Twoich danych zostały zawarte w dokumencie: Polityka Cookies zamieszczonym na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.dealz.pl/polityka-cookies/

Aplikowanie do pracy w Dealz Poland Sp. z o.o.

Jeśli zdecydujesz się aplikować do pracy w Dealz Poland Sp. z o.o. to zostaniesz poproszony o podanie niezbędnych informacji. Poprosimy Cię o podanie pewnych informacji o sobie. Wśród tych informacji mogą być zarówno te wskazane w Kodeksie pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jak również inne dane, w tym dane kontaktowe, które będą dla nas niezbędne, aby być w stanie ocenić Twoją kandydaturę oraz ewentualnie skontaktować się z Tobą. Twoją dobrowolną decyzją jest to, czy podasz nam swoje dodatkowe dane osobowe, czy nie, jednak pamiętaj o tym, że niepodanie określonych danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji. Przetwarzanie dodatkowych danych, wychodzących poza katalog zawarty w przepisach prawa pracy, które nam przekażesz, odbywać się będzie na podstawie Twojej zgody. Przekazane przez Ciebie dane będą przetwarzane w powyższych celach w związku z podjęciem przez Ciebie czynności zmierzających do zawarcia z nami umowy o pracę (wysłanie CV oraz innych dokumentów aplikacyjnych) oraz ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes. Dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z przepisów Kodeksu pracy. W ramach prowadzenia przez nas czynności rekrutacyjnych Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą dla nas usługi związane z dostarczaniem i administrowaniem systemów informatycznych, wykorzystywanych przez nas do celów rekrutacyjnych. Dodatkowo pragniemy Cię poinformować, iż możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu jej wycofania. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacjach będziemy uprawnieni do tego, by zgłosić się do Ciebie w przypadku, gdy Twoja kandydatura będzie odpowiadała wymaganiom stawianym przez nas, gdy będziemy szukać nowego pracownika. Twoje dane, przetwarzane przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, będziemy przechowywać do czasu cofnięcia jej przez Ciebie, wniesienia sprzeciwu bądź usunięcia przez nas danych.

Dostarczenie towarów bądź świadczenie usług dla Dealz Poland Sp. z o.o.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zamierzasz zostać lub jesteś naszym kontrahentem, będziemy również prosić Cię o podanie określonych danych, w szczególności imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP, REGON oraz adresu bądź siedziby prowadzonej działalności gospodarczej. Wśród danych mogą pojawić się również dane kontaktowe pracowników, którzy w Twoim imieniu będą realizować zawartą z nami umowę. Dane gromadzimy w calach handlowych na podstawie przesłanki realizacji umowy, która również dotyczy działań podjętych przez nas na Twoje żądanie, jeszcze przed jej zawarciem (np. wysłanie nam oferty współpracy) oraz w celu realizacji naszego i Twojego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Dane przekazujesz nam dobrowolnie, jednakże brak ich podania może skutkować niemożliwością zawarcia z Tobą określonej umowy. Dane będziemy przetwarzać przez okres trwania łączącej nas umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres wynikający ze stosownych przepisów prawa, w tym Kodeksu cywilnego (przedawnienie roszczeń) i Ustawy o rachunkowości (przechowywanie faktur). Dane udostępniane będą m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, jak również osobom trzecim zaangażowanym w realizację zawartej z Tobą umowy. Szczegółowe zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w obowiązku informacyjnym RODO dostępnym na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.dealz.pl/obowiazek-informacyjny-rodo/

Prowadzenie naszej działalności niejednokrotnie związanie jest z korzystaniem z usług outsourcingu świadczonych przez podmioty zewnętrzne, z którymi to usługami może być powiązane przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zawarcie umowy powierzenia zależeć jednak będzie od tego, czy nasz usługodawca przetwarza dane osobowe jako podmiot przetwarzający czy też jako odrębny administrator. Pragniemy więc wskazać, że każdorazowo, kiedy jest to wymagane przepisami prawa i innymi okolicznościami Twoje dane osobowe przekazywane są innemu podmiotowi wyłącznie na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Wyszukaj najbliższy sklep Dealz

SZEROKA
OFERTA
MIĘDZYNARODOWE
MARKI
SUPER
CENY
SEZONOWE
PRODUKTY
18 KATEGORII
3000 PRODUKTÓW
NOWE OFERTY
KAŻDEGO DNIA

#dealzpolska!

Instagram

dealz_polska

Informacje dla klienta

Lista sklepów objętych promocją Superokazje w Twoim dealz

Szczegóły:

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa produktu – 814437 WISZĄCA DEKORACJA (EAN: 5045733253472)

Szczegóły:

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa produktu – 814414 MASKA (EAN: 5045733302187 BIAŁA, 5045733351659 BRĄZOWA, 5045733351666 CZARNA)

Szczegóły:

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa produktu – 90033 5X30G DORITOS CHIPSY SEROWE (EAN: 5000328452227)

Szczegóły: