make a dealz!

Obserwuj nas

Klauzula informacyjna RODO dla adresatów korespondencji elektronicznej

 

Dealz Poland sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 16a, 60-476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000692949, NIP: 781-195-32-69, REGON: 368333630 („Dealz”)

Inspektor ochrony danych Dealz oraz jego dane kontaktowe

W Dealz wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dealz Poland Sp. z. o. o.
ul. Jasielska 16a 60-476

Adres e-mail:

ochronadanych@pl.dealz.eu

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe

Dealz przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawartej w treści tej korespondencji, w celu:

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Korespondencję przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.

Przekazywanie danych innym odbiorcom 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Dealz, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Dealz i wyłącznie zgodnie z poleceniami Dealz.

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. na potrzeby toczącego się postępowania karnego).

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe, jeżeli jesteś kandydatem do pracy, osobą zatrudnioną lub świadczysz usługi dla Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Wielkiej Brytanii, co wynika ze struktury organizacyjnej Administratora i konieczności realizacji celów administracyjnych oraz biznesowych wspólnie z Poundland CSC Midland Road, Walsall WS1 3TX.

Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewnianą przez Wielką Brytanię.

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Dealz Twoich danych osobowych: – prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania kopii danych; – prawo żądania sprostowania danych; – prawo do usunięcia danych; – prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych; – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych; – prawo do ograniczenia przetwarzania danych; – prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, wysyłając wiadomość na adres ochronadanych@pl.dealz.eu

Wyszukaj najbliższy sklep Dealz

SZEROKA
OFERTA
MIĘDZYNARODOWE
MARKI
SUPER
CENY
SEZONOWE
PRODUKTY
18 KATEGORII
3000 PRODUKTÓW
NOWE OFERTY
KAŻDEGO DNIA

Informacje dla klienta

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa produktu – 814437 WISZĄCA DEKORACJA (EAN: 5045733253472)

Szczegóły:

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa produktu – 814414 MASKA (EAN: 5045733302187 BIAŁA, 5045733351659 BRĄZOWA, 5045733351666 CZARNA)

Szczegóły:

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa produktu – 90033 5X30G DORITOS CHIPSY SEROWE (EAN: 5000328452227)

Szczegóły: